Prašome atidžiai perskaityti šias sąlygas.
Priimant šį užsakymą bei teisiškai sudarant šią sutartį be papildomo pranešimo jums, privalote perskaityti terminus ir sąlygas bei įsitikinti jog šios sąlygos jus tenkina.

Pritaikymas

1. Šios sąlygos yra pritaikomos klientams, perkant prekes iš UAB “Nijolita”, kuriai priklauso elektroninė prekyba pavadinimu “GRETIS” www.gretis.lt – UAB “Nijolita” įmonės kodas 303208116.
2. Užsisakant betkokias prekes iš “GRETIS.LT” elektroninės parduotuvės klientas sutinka su šiomis sąlygomis. Prekes gali užsisakyti ne jaunesni nei 18 metų klientai, kurie turi teisę sudaryti tokią sutartį.
Sąvokos
3. Klientas – tam tikros įmonės gaminamų/tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų vartotojas.
4. Sutartis – savanoriškas dviejų šalių susitarimas dėl tam tikro veiksmo (mainų) atlikimo.
5. Pristatymo adresas – pardavėjo nurodytas adresas arba kliento nurodytas prekių pristatymo adresas vykdant užsakymą.
6. Prekė – bet koks daiktas parduodamas mūsų elektroninėje parduotuvėje, kuris tiekiamas klientui pagal užsakymo formą.
7. Užsakymas – prekių užsakymas iš tiekėjo atliekant visus elektroninėje parduotuvėje nurodytus veiksmus.
8. Privatumo politika, tai sąlygos, kuriomis vadovaujantis saugosime kliento pateiktą asmeninę informaciją “GRETIS.LT” elektroninėje parduotuvėje.
9. Internetinė parduotuvė – www.gretis.lt elektroninė parduotuvė, kurioje patalpintos mūsų tiekiamos prekės.
Prekės
10. Prekes apibūdina pateikti aprašymai bei nuotraukos elektroninėje parduotuvėje, skrajutėse, kataloguose ar kitur, tačiau kartais prekės išvaizda, spalva ar dydis gali šiek tiek skirtis.
11. Mes pasiliekame teisę keisti prekes, kurios privalo atitikti įstatymus, saugos ar higienos normas.
Asmeninė informacija
12. Klientų asmeninė informacija naudojama vadovaujantis mūsų privatumo politika.
Pardavimai
13. Prekių aprašymas mūsų elektroninėje parduotuvėje nekonstatuoja tų prekių pardavimą klientui. Net ir priėmus užsakymą elektroninėje parduotuvėje, toks užsakymas gali būti atšauktas dėl įvairių priežaščių. Atšaukto užsakymo priežastis pateiksime klientui per įmanomą trumpiausią laiką.
14. Prekių užsakymo procesas pateiktas elektroninėje parduotuvėje. Kiekviena užsakymo pakopa leidžia patikrinti arba pakeisti pateiktą informaciją prieš išsiunčiant užsakymą. Tai kliento atsakomybė patikrinti pateiktą informaciją ir teisingai vykdyti užsakymo taisykles.
15. Klientas privalo įsitikinti jog užsakymas sėkmingai išsiūstas, o užsakymo informacija pateikta tiksli ir teisinga. Apie klaidas ar pakeitimus klientas turi kuo skubiau mus informuoti. Mes nesame atsakingi už kliento pateiktą netikslią ar klaidingą informaciją. Išsiunčiant užsakyma klientas sutinka su mūsų sąlygomis ir mes per įmanomą trumpiausią laiką atsiūsime elektroninį laiška su užsakymo informacija. Toks laiškas turi būti išsiūstas ne vėliau negu pristatytos prekės.
16. Užsakymo sąlygos negali būti keičiamos po išsiūsto užsakymo išskyrus esant rašytiniui abiejų šalių sutikimui.
17. Šios sąlygos skirtos sudarant pirkimo-pardavimo sutartį tik su klientu.
Kainos ir apmokėjimas
18. Prekių ir jų pristatymo kainos bei kiti papildomi mokesčiai yra rodomi mūsų elektroninėje parduotuvėje užsakymo metu.
19. Visoms tiekiamoms prekėms ar paslaugoms yra taikomas PVM (Pridėtinės Vertės Mokestis), nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymų.
20. Prieš išsiųsdamas, klientas apmoka užsakymą “GRETIS.LT” elektroninėje parduotuvėje, pasirinkdamas vieną iš svetainėje nustatytų apmokėjimo būdų.
Pristatymas
21. Sėkmingai gautas užsakymas nedelsiant išsiunčiamas adresu, kurį klientas nurodo užsakymo metu. Prekių pristatymas negali užtrukti daugiau negu 30 darbo dienų nuo gauto užsakymo dienos.
22. Jeigu prekės, dėl tam tikrų priežaščių, negali būti pristatytos per 21 punkte nurodytą terminą, mes nedelsiant informuosime klientą. Tokiu atveju klientas gali:
a) raštiškai sutikti su GRETIS.LT pasiūlytomis pristatymo sąlygomis ir terminais.
b) atšaukti užsakymą. Tokiu atveju visa užsakymo suma bus grąžinama klientui.
23. Jeigu užsakymas atšauktas po prekių pristaytmo, tokios prekės gali būti grąžinamos pagal prekių grąžinimo procesą. Tokiu atveju pilna užsakymo suma grąžinama tik prekėms grįžus pas tiekėją bei įvertinus prekių būklę.
24. Jeigu prekės siunčiamos į kitas šalis ar Kuršių Neriją Lietuvoje ir atsiradus papildomiems mokesčiams, nenurodytiems užsakymo sąlygose, juos apmoka klientas.
25. Jūs sutinkate, kad prekės gali būti pristatomos išskaidžius užsakymą į kelias dalis, esant prekių trūkumui sandėlyje ar dėl kitų veiksnių nesusijusių su tiekėju. Išskaidžius užsakymą papildomas pristatymo išlaidas padengia tiekėjas.
26. Jeigu klientas ar įpareigotas atsakingas asmuo nepriima prekių dėl nuo tiekėjo nepriklausančių priežaščiu, klientas sutinka padengti papildomas prekių sandėliavimo ar pakartotino pristatymo išlaidas, jeigu tokios išlaidos atsirastų.
27. Prekės tampa kliento nuosavybe po sėkmingo prekių pristatymo/priėmimo. Klientas įsipareigoja apžiūrėti prekes prieš jas priimant.
Rizika
28. Sugadintų ar dingusių prekių atsakomybė atitenka klientui po prekių priėmimo/pristatymo.
29. Prekės priklauso tiekėjui kol pilna užsakymo suma nėra apmokėta. Jeigu užsakymas neapmokamas per nustatytą laiko terminą arba klientui bankrutuojant, mes galime iš anksto pranešus atšaukti užsakymą bei nutraukti teisę klientui naudotis prekėmis, kurios jau buvo pristatytos. Tokiu atveju klientas įsipareigoja grąžinti prekes tiekėjui arba sudaryti sąlygas pačiam tiekėjui tokias prekes pasiimti.
Sutarties keitimas ir nutraukimas
30. Jeigu apsigalvojote, galite tiesiog atšaukti užsakymą prieš jį išsiunčiant.
31. Klientas turi teisę atšaukti išsiųstą užsakymą, išskyrus:
a) užsakymą, kuris yra specialiai paruoštas pagal kliento specialius poreikius.
b) specialiai pagal kliento reikalavimą tiekiamos prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas ar artėjantis į galiojimo laiko pabaigą.
c) jeigu gražinamos prekės yra neatskiriamai sumaišytos tarpusavyje.
32. Atsižvelgiant į pateiktus terminus ir sąlygas, klientas turi teisę, be paaiškinimo, atšaukti užsakymą per 14 dienų. Tokiu atveju, kai prekės yra jau išsiųstos klientui, užsakymą galite atšaukti per 14 dienų po prekių pristatymo/priėmimo.
33. Klientas, norėdamas atšaukti užsakymą, įsipareigoja susisiekti su tiekėju bei gauti raštišką patvirtinimą apie sėkmingai atšauktą užsakymą.
Atšaukto užsakymo pasėkmės
34. Klientui atšaukus užsakymą, tiekėjas įsipareigoja grąžinti pilną užsakymo sumą, išskyrus papildomas išlaidas, jeigu tokios išlaidos atsirado dėl kliento specialių poreikių ar šalių sutarto specialaus prekių pristatymo išlaidas.
Grąžinamos prekės
35. Klientas įsipareigoja padengti grąžintų prekių nuvertėjimą, jeigu toks nuvertėjimas įvyko dėl kliento kaltės.
Pinigų grąžinimo terminai
36. Atšaukto užsakymo atveju mes įsipareigojam, atsižvelgiant į terminus ir sąlygas, grąžintiną pinigų sumą pervesti klientui:
a) nedelsiant jeigu prekės nebuvo išsiųstos ar;
b) per 14 dienų po prekių grąžinimo, jeigu prekės buvo išsiųstos klientui.
37. Pinigai klientui yra grąžinami į tą sąskaitą iš kurios buvo apmokėtas užsakymas.
38. Atšaukus užsakymą, gautas prekes klientas privalo nedelsiant grąžinti tiekėjui ir ne veliau negu per 14 dienų, išskyrus esant abiejų šalių rašytiniam susitarimui.
Nuo šalių nepriklausantys veiksniai
39. Esant nenumatytoms nekontroliuojamoms aplinkybėms, kurios įtakoja viršuje išdėstytas sąlygas:
a) šalys įsipareigoja perspėti viena kitą per įmanomą trumpiausią laiką.
b) šalių įsipareigojimai nutraukiami, įrodžius jog buvo imtasi visų įmanomų priemonių užkirsti tokiems veiksniams kelią ir tokie veiksniai buvo neišvengiami.
Atsakomybė
40. Tiekėjas turi teisę, esant neteisėtiems veiksmams “GRETIS.LT” elektroninėje parduotuvėje kreiptis į teisėsaugos institucijas. Tiekėjas neatsako už tiekiamų prekių padarytą žalą klientui, verslui ir kt.
Teisė ir skundai
41. Šios sąlygos sudarytos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus
42. Norėdami išvengti skundų, esant nusiskundimams, prašome susisiekti su GRETIS.LT administracija elektroniniu paštu info@gretis.lt
43. Norint pateikti skundą dėl mūsų elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos, galite kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius arba elektronniu paštu tarnyba@vvtat.lt . Papildoma informaciją galite rasti elektroniniame puslapyje www.vvtat.lt